Vastuu

SOSIAALISEN VASTUUN OHJELMA L-FASHION GROUPISSA

L-Fashion Group ohjaa toimintaansa vastuullisesti. Vastuullisen toiminnan merkitys korostuu toimintojen jatkuvasti kansainvälistyessä ja verkostoituessa.  L-Fashion Group noudattaa lakeja ja kansainvälisiä normeja ja on sitoutunut jatkuvasti parantamaan omaa sosiaalisen vastuun ohjelmaansa.

Sosiaalisen laadun valvonta
L-Fashion Groupin tuotteiden tuotannon painopiste on siirtynyt kohti Aasiaa ja siellä nimenomaan Kiinaan. Kiinassa L-Fashion Groupin oma tytäryhtiö etsii yritykselle sopivat yhteistyökumppanit ja neuvottelee tuotantosopimukset. L-Fashion Group vaatii kaikilta alihankkijoiltaan sovittujen toimintaperiaatteiden noudattamista ja tukee alihankkijoita heidän työssään sosiaalisen vastuun alueella. L-Fashion Group on myös mukana BSCI:ssä, yhdessä maailman tunnetuimmista sosiaalisen vastuun ohjelmista. Business Social Compliance Initiative (BSCI) tekee töitä turvallisten, terveellisten ja eettisesti hyväksyttävien tuotanto-olojen hyväksi kaikkialla maailmassa. Ohjelmaan kuuluu puolueettomien BSCI:n sertifioimien yritysten tekemät alihankkijoiden auditoinnit, ja BSCI on asettanut  myös standardit ympäristön suojelemiseksi.
       
Tuotteiden turvallisuus
L-Fashion Group kantaa vastuunsa haitallisten aineiden riskinhallinnassa noudattamalla haitallisten aineiden rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia säätelevää REACH-asetusta.

Eläinten oikeudet
L-Fashion Group on sitoutunut huomioimaan eläinten oikeudet maailmanlaajuisesti. Jokaisen alihankkijan ja tavarantoimittajan on ennen yhteistyön aloittamista sitouduttava hankintasopimusten mukaisiin  Code of Conduct -sääntöihin ja  yrityksen ehdottomiin  toimintaperiaatteisiin, joissa edellytetään eläinten eettistä kohtelua. L-Fashion Groupin tuotteiden  valmistuksessa käytetyistä turkiksista, untuvista ja höyhenistä vaaditaan aina alkuperätodistukset, joissa edellytetään eläinten eettistä kohtelua.